Geestelijke begeleiding

Omdat je leven zin heeft

Wil&Weg Geestelijke begeleiding – wat is het? Als je het zakelijk formuleert is geestelijke begeleiding (of geestelijke verzorging) ‘professionele begeleiding van mensen bij het zin geven aan hun bestaan, vanuit een geloofs- en/of levensovertuiging’. Kernwoord in deze definitie is het woordje ‘zin’. De mens is een ongeneeslijke zoeker naar zin en betekenis van gebeurtenissen en situaties die zich in zijn/haar leven voordoen. Vooral op ‘scharniermomenten’, zoals geboorte, ziekte en dood, word je als mens bepaald bij vragen als: Wat is de zin van mijn leven? Wat betekent het allemaal? Wat is voor mij van blijvende waarde? Wat blijft er uiteindelijk op de zeef liggen? Iemand zei eens treffend: als je horizontaal ligt, ga je vanzelf verticaal denken.

Zorg voor de ziel

De geest is het domein van verlangens en behoeften, van idealen, waarden en normen, van het zoeken naar zin en betekenis, van keuzes maken, van geloofs- en levensbeschouwing. Wij van Wil&Weg spreken graag van ‘de ziel’, in twee betekenissen van het woord: ‘ziel’ als datgene wat jou maakt tot déze unieke persoon onder zeven miljard wereldbewoners, en ‘ziel’ als jouw capaciteit om je te verbinden met dat wat jou overstijgt, dat wat jouw leven zin geeft. Geestelijke begeleiding is in onze optiek vooral ‘zielzorg’.

Veerkracht

De persoonlijke veerkracht (met een Engels woord: ‘resilience’ ) van mensen is groot. Het is niet nodig om als het ware overal een probleem van te maken, al helemaal niet van de vreugdevolle en de tragische momenten die nu eenmaal bij het leven horen. Het overgrote deel van de mensen gaat daar op een goede en gezonde manier mee om. Maar soms heb je het gevoel dat je er niet uit komt, dat de bronnen opdrogen, dat je veerkracht afneemt en dat het allemaal zinloos lijkt. Dan kan geestelijke begeleiding helpen.

Gesprek en ritueel

Geestelijke begeleiding kan de vorm aannemen van één of meerdere gesprekken, maar ook van een ritueel. Bij alle belangrijke overgangen in een mensenleven past wel een ritueel, vaak al oeroud. Soms zegt een ritueel, een symbolische handeling meer dan duizend woorden. Wil&Weg is dé plek voor een ‘goed gesprek’ over levensvragen, maar ook voor gesprekken en rituelen rondom geboorte, levensverbintenis, echtscheiding, jubileum, (wereld)reis, ziekte, sterfbed, euthanasie, overlijden en uitvaart. In overleg kan er ook een nieuw ritueel ontworpen worden, toegesneden op jouw specifieke situatie. Wij zijn gespecialiseerd in de geestelijke begeleiding van mensen rond het einde van het leven.

Naderend levenseinde

Gesprekken over het geleefde leven kunnen helpen om dat leven ook los te laten. Want misschien is dat wel het moeilijkste wat er is. Dan kan het helpen om samen met mij (Wil) terug te kijken en samenhang te ontdekken in wat was, is en zal zijn. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen als: Wat betekende mijn leven voor mijzelf en anderen? Wat kan en wil ik nog doen om mijn leven goed af te sluiten? Hoe kan ik mijn angst voor de dood overwinnen? Dit kan ook vorm krijgen in een ritueel. De kosten van een gesprek zijn € 60, vrij van btw.

Uitvaart en afscheidsritueel

Waar de uitvaartondernemer verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitvaart, is de geestelijk begeleider/verzorger verantwoordelijk voor de geestelijke diepgang. Samen met jou zoek ik (Weg) naar de juiste taal voor het verwoorden van de waarde van het geleefde leven. Woorden die aansluiten op jouw behoefte aan markering, troost, verbinding, richting en aanvaarding bij het definitieve moment van afscheid nemen. Het verzorgen van een complete uitvaart met een ceremonie, bezinningsmoment of (kerk)dienst kost € 350, vrij van btw (inclusief voorbereidende gesprekken en reiskosten). We kunnen ook samen een alternatief afscheidsritueel ‘ontwerpen’, het tarief wordt dan in onderling overleg bepaald.

Rouwverwerking

Na een overlijden begint er voor nabestaanden een hele andere, maar minstens zo intensieve periode. Een tijd waarin het verlies in volle hevigheid tot je doordringt, en dat niet eenmaal, maar telkens opnieuw. Een tijd waarin de relatie die je had met je dierbare een nieuwe vorm kan krijgen. Vaak valt het niet mee om overeind te blijven in alle emoties die je kunnen overspoelen. Dan kan het helpen als er iemand een tijdje met je meeloopt, die je een steun kan bieden in een verdrietige en verwarrende periode. Ik (Wil) ben beschikbaar als begeleider bij rouw à € 60 per gesprek, vrij van btw.

Contact

Mocht je je herkennen in het bovenstaande en behoefte hebben aan nader contact, bel of mail gerust. Een eerste oriëntatie kan telefonisch of per e-mail plaatsvinden en is kosteloos. Wij zijn allebei emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Begeleiding vanuit Wil&Weg staat open voor iedereen, ongeacht levens- of geloofsovertuiging.