Coaching

Proberen is leren

Wil&Weg Coaching – wat is het? ‘Coaching’ is een containerbegrip geworden en iedereen mag zich ‘coach’ noemen, want het is geen beschermde term. Daarom doe ik het ook maar…

Begeleiding

In mijn werkzame leven als predikant en als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht heb ik veel mensen begeleid. Naast pastoraat en geestelijke verzorging zou je een belangrijk deel daarvan – met terugwerkende kracht – als ‘coaching’ kunnen beschouwen. Een vorm van begeleiding, waarbij mensen zichzelf ‘terugvinden’ of ‘herpakken’ (na een ‘life-event’ of een reorganisatie bijvoorbeeld) en ze weer goed gaan functioneren of zelfs beter, op het persoonlijke vlak of op het werk.

Meer dan advies

Coaching is geen advies geven. Het gaat er juist om dat ik als coach jou zó begeleid, dat jij jezèlf het beste advies geeft! Vaak gaat het dan om de vraag (om met opruimgoeroe Kondo te spreken): ‘Does it spark joy’? Waar heb je plezier in? Wanneer komt er bij jou een ‘vreugdevonk’ vrij? Wat doe je graag, waar ben je goed in? Bij veel mensen is dat gevoel ondergesneeuwd geraakt in de dagelijkse beslommeringen, de werkroutine of de ergernissen over collega’s. Het is waardevol om dat diepe gevoel van voldoening/vreugde in je privéleven, in je werk of in je leidinggeven los te bikken uit de aangegroeide korsten. Dat gaat met vallen en opstaan, maar: ‘proberen is leren’ (een uitspraak van één van mijn coachees). Als je niks (uit)probeert, gebeurt er ook niks.

Bij de coaching/begeleiding die ik voorsta is er geen minimum of maximum aantal sessies. Soms is één sessie al genoeg en ziet iemand het licht, vaak zijn er meerdere sessies nodig om tot nieuwe inzichten en – belangrijker nog – tot nieuw gedrag te komen. Oude patronen zijn hardnekkig, het kost ons brein tijd en moeite om nieuwe, duurzame denk- en doe-patronen aan te leggen. Maatwerk dus, heel specifiek gericht op jouw behoeften. Meestal neemt coaching de vorm aan van een gesprek, maar een wandeling door het Libellebos en/of langs de Amstel kan ook heel goed – dat praat misschien ook wat makkelijker…

Ik laat mij graag inspireren door DISC – persoonlijk profiel (ik ben in het bezit van een trainerslicentie), door de uitgangspunten van cognitieve gedragstherapie en door mindfulness.

Persoonlijk DISC-profiel

DISC is een leuke manier om tot een beter inzicht van jezelf en van anderen te komen. Na een sessie met DISC ben je beter in staat je eigen gedrag en dat van anderen te ‘plaatsen’, zodat je je bijvoorbeeld minder snel ergert aan die ene collega die altijd zo…. (vul maar in).

Deze methode gaat er van uit, dat elk individu vier basisgedragingen vertoont,  maar dan in een unieke verhouding tot elkaar. Wanneer je eenmaal jouw unieke DISC-profiel helder hebt, dan zie je  meteen ook waar jouw sterke kanten liggen. Verder leer je wat voor jou de ideale werkomstandigheden zijn waarin jij tot bloei komt en wat je kunt doen om die werkomstandigheden te creëren.

Cognitieve gedragstherapie

Op je werk of thuis ben je soms woedend, verdrietig, jaloers of somber. Waar komen die gevoelens vandaan en hoe kun je daar het beste mee omgaan? De cognitieve gedragstherapie (CGT) zegt, dat de meeste van deze zogenaamde ‘negatieve’ gevoelens te maken hebben met denkbeelden over hoe de wereld er idealiter uit zou moeten zien. Door die ideaalbeelden of paradigma’s heeft een mens de neiging om ‘zichzelf in de problemen te denken’.

Je kunt wel dènken (willen), dat je goed moet presteren en gewaardeerd moet worden, dat iedereen jou goed moet behandelen en dat het leven rechtvaardig en veilig moet zijn, omdat het anders vreselijk is – maar de werkelijkheid is vele malen weerbarstiger. Het helpt om jouw onbewuste paradigma’s onder ogen te zien en te leren ze bewust en actief een andere kant op te denken. In mijn optiek volgen je gevoelens dan steeds beter je gedachten en kom je iets soepeler en lichter in het leven te staan.

Mindfulness

Mijn derde inspiratiebron voor coaching is mindfulness: opmerkzaamheid, in het hier en nu, zonder te oordelen. Er is niets zweverigs aan mindfulness, het is juist heel praktisch. Je leert opmerkzaam te worden op je gedachten en gevoelens, die je op dit moment, in het hier en nu ervaart, in je geest en in je lichaam. En daar doe je dan vervolgens helemaal niets mee, je hebt er geen oordeel over, je ziet ze niet als een appèl om iets te gaan doen, je gaat ze ook niet onderdrukken of wegduwen, je laat ze er alleen maar zijn. En dat is voldoende. Ongelooflijk maar waar.

Bijkomend effect van mindfulness is, dat je met mildheid naar jezelf en naar anderen gaat kijken. Met een citaat van Edel Maex: “Mildheid is het gevoel dat de meeste mensen krijgen als ze een kindje van een jaar of één zien proberen te lopen, inzakken, opklimmen. Je doet niets, je voelt een mix van vertedering en aanmoediging, en je aanschouwt”.

Ik ken geen betere basis voor coaching. Dus, als je ergens mee zit of voortdurend ergens tegen aan loopt, of het nu met jezelf, je werk of je relatie te maken heeft, neem dan voor de aardigheid eens contact op met mij (Ruurd van der Weg). Een eerste oriënterende intakegesprek is gratis, elke daaropvolgende sessie van één tot anderhalf uur kost € 75, vrij van btw. Het is mogelijk coaching te combineren met stembevrijding.