Supervisie

Ontwikkelen door aanmodderen

Wil&Weg Supervisie – wat is het? De maatschappij versnelt en ook professionals moeten steeds sneller schakelen. Vertragen, de boel even stilzetten en reflecteren kan dan behulpzaam zijn om je eens af te vragen: waar ben ik nu helemaal mee bezig? Werkstress en burn-out kun je daarmee wellicht voorkomen. Supervisie biedt een helder kader, met duidelijke afspraken en een in tijd begrensd traject. Daarbinnen is alle ruimte voor maatwerk.

Als je de dikke Van Dale raadpleegt bij ‘supervisie’, dan lees je: ‘Oppertoezicht dat tevens het geven van leiding inhoudt’. Toe maar. Als supervisie iets niét is, dan zijn het deze twee dingen: oppertoezicht en leiding geven. Vandaar dat ik zeg: ‘supervisie – maar dat is het woord niet’. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat de supervisor erop toeziet dat supervisant én supervisor beiden zich aan de afgesproken regels/kaders houden, en dat de supervisor het leren van de supervisant begeleidt.

Heldere kaders

Supervisie is een hele specifieke vorm van coaching en begeleiding. Er zijn een paar heldere kaders waar binnen supervisant en supervisor samen optrekken:

 • de supervisant leert reflecteren over zijn waarnemen, denken, voelen, willen en handelen om daardoor een betere professional te worden
 • minimaal 10 en maximaal 15 sessies van een uur
 • uitgangspunt zijn actuele werkervaringen van de supervisant
 • de supervisant levert voor elke sessie schriftelijke inbreng vanuit zijn beroepspraktijk
 • naar aanleiding van elke gehouden sessie maakt de supervisant schriftelijke reflecties
 • het oriënterende intakegesprek is gratis, daarna zijn de kosten € 100 per sessie, vrij van btw.

Werkwijze

Mijn manier van werken laat zich kenschetsen door woorden als:

 • open en transparant (‘what you see is what you get’),
 • praktisch, direct, verbinding zoekend, gezellig,
 • humoristisch/lichtelijk ironisch, genietend van het contact,
 • enthousiasmerend, stimulerend,

in de hoop dat er een kwartje valt – dat vind ik het mooiste wat er is.
Dit alles vanuit het besef dat reflecteren-leren-ontwikkelen-veranderen moeite kost en wij als mensen vaak maar wat aanmodderen. Misschien kan ik je helpen om iets effectiever aan te modderen…

Kernwaarden

Belangrijke waarden zijn voor mij:

 • diversiteit
 • innerlijke meerstemmigheid (Hubert Hermans)
 • multi-perspectivisch leren kijken
 • de kracht van ‘en’
 • van de automatische piloot overschakelen op de handbediening
 • je bewust worden van oude ‘karresporen’ en nieuwe proberen aan te leggen
 • de ongezochte vondst/iets vinden wat je niet zoekt (serendipiteit)
 • ontstroeven.

Sinds 2013 heb ik aan een gemêleerd gezelschap supervisie gegeven, zoals studenten Pedagogiek, een docent Nederlands in het Volwassenenonderwijs, een kapitein van het Korps Mariniers, een psycholoog bij de Politie, geestelijk verzorgers bij de Luchtmacht en de Landmacht, een manager Assurantiën en een FNV-onderhandelaar.


‘In balans en effectief’

Testimonial van een supervisant

“De supervisor gaf mij het gevoel dat ik alles kon zeggen, dat niets gek was en dat mijn gedachten er toe doen. Daardoor was het voor mij makkelijk om open te zijn. Soms benoemde hij mijn gedrag. Dit was vaak erg verhelderend. Ik ben zeer tevreden over de rol van de supervisor, hij kon doorvragen, soms confronterend en kritisch. Soms gaf hij een advies (niet zo vaak) en soms een compliment. De afwisseling was in balans en vond ik effectief. Ik vond het heel leerzaam om de praktijkvoorbeelden met de supervisor te bespreken, hierdoor kon het geleerde een deel van mijzelf worden. De spanning over mijn werk is hanteerbaar geworden, ik kan (vaak) waarnemen wat er gebeurt met mij in bepaalde situaties. Ik kan van een afstandje naar mijzelf kijken. Ik weet dat ik een keuze heb. Gebeurtenissen zijn minder overweldigend en angstig.”


Erkend supervisor

Ik (Ruurd van der Weg) stond van 2016 tot en met 2020 geregistreerd als erkend supervisor bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) onder nummer S 13139. Het is mogelijk om tijdens een supervisietraject een combinatie met stembevrijding te maken.

Wat let je om contact op te nemen? Dan kunnen we kijken of supervisie wat voor je is.