Privacyverklaring Wil&Weg

(versie 18-03-2019)

In deze verklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die we van je krijgen en hoe we daarmee omgaan.

Over welke gegevens hebben we het eigenlijk?
Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, vragen we je voor- en achternaam en je e-mailadres. Deze gegevens hebben we nodig om de nieuwsbrieven te kunnen versturen.
Vul je het contactformulier op de website in, of word je klant bij ons, dan vragen we ook je telefoonnummer en eventueel huisadres. Dit is om contact met je te kunnen opnemen en voor het versturen van de rekening.

Wat doen we met die gegevens?
De gegevens voor de nieuwsbrief worden beheerd in MailPoet, de e-mail plugin voor onze WordPress website.
Je gegevens als (potentiële) klant worden bewaard in een Excel –bestand, dat wordt opgeslagen in One Drive (Microsoft).
Deze gegevens worden niet doorverkocht of op andere wijze gedeeld met derden.
De gegevens worden beheerd door Willy Rullmann, Marsmanlaan 20, 1422 DK Uithoorn, tel. 06-20761022, e-mail: info@wilenweg.nl

Hoe lang bewaren we je gegevens?
De gegevens voor de nieuwsbrief blijven bewaard zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen. In elke nieuwsbrief zit een link waarmee je je kunt uitschrijven. Je gegevens worden dan verwijderd.
Als je klant bij ons bent geweest, bewaren we je gegevens tot twee jaar na ons laatste contact. Ook van potentiële klanten, met wie wel contact is geweest, maar waar we geen daadwerkelijke dienst aan hebben verleend, worden de gegevens twee jaar na het laatste contact verwijderd.

Inzien of verwijderen?
Je hebt te allen tijde het recht om de gegevens die we van je bewaren in te zien. Ook kun je ons vragen je gegevens te verwijderen.
Neem daarvoor contact op met Willy Rullmann, Marsmanlaan 20, 1422 DK Uithoorn, tel. 06-20761022, e-mail: info@wilenweg.nl

Klachten?
Neem contact met ons op. Als we er niet uitkomen, kun je contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens